Ook dit jaar heeft DDMA weer een e-mail benchmark gepubliceerd met daarin de belangrijkste trends in e-mailmarketing. Het hele onderzoek kan hier gedownload worden, maar in dit artikel staan de meest opvallende punten uit de benchmark. Begrijp je niet alle afkortingen uit het artikel? Bekijk dan de leeswijzer onderaan de pagina.

Historische trends

Dit jaar zien we een aantal verrassende ontwikkelingen bij de algemene ratio’s:

  • De COR is voor het eerst stabiel gebleven (met 38%). In 2013 bereikte de COR een dieptepunt met 31,9%.
  • De CTR is weer aan het groeien. Tot 2017 daalde de CTR elk jaar weer opnieuw, maar sindsdien zijn er weer stijgingen gemeten, zo ook in 2018 waar het percentage met 0,3% hoger was dan het jaar ervoor.
  • Het CTO daalt al sinds 2011 maar is nu voor het eerst gegroeid (met 0,2%).
  • De Hard Bounce Rate had elk jaar een constante daling van 0,1%. Echter is het percentage dit jaar gelijk gebleven.

Campagne omvang & frequentie

Het aantal verzonden e-mails per campagne wordt steeds kleiner. Een omvang van 1000 tot 1500 e-mails is het meest populair (35% van de campagnes). Hierna volgen de campagnes met 500 tot 1000 e-mails en van 10 tot 50 duizend e-mails. Als we kijken naar de frequentie van het aantal verstuurde campagnes, dan zien we dat bedrijven gemiddeld 50 campagnes opstellen per jaar. Het jaar hiervoor lag dit aantal nog op een gemiddelde van 63. Er kan dus wel gezegd worden dat de gemiddelde campagnefrequentie flink gedaald is. Met 44% van de bedrijven die een frequentie van 1 tot 10 campagnes per jaar, is dit de populairste campagnefrequentie.

Dat bedrijven steeds vaker kleinere campagnes opstellen is niet heel gek, het blijkt namelijk grootse positieve impact op de ratio’s te hebben. Een kleine omvanggroep geeft voor elke ratio de beste cijfers. Hoe groter een campagne, hoe negatiever deze ratio’s uitvallen.

 

Timing

De meeste campagnes (76,2%) wordt verstuurd tijdens kantooruren (08.00 – 18.00). De populairste dagen om e-mails te versturen zijn donderdag, dinsdag en vrijdag. In het algemeen is het weekend het minst populair.  88% van de e-mails (en zelfs 94% van alle B2B-campagnes) worden doordeweeks verstuurd, er kan dus wel gesteld worden dat er gedurende het weekend maar weinig activiteit op het gebied van e-mail is.

Maar naast wat de populaire tijden zijn voor marketeers om hun e-mails te versturen, is het ook aan bijvoorbeeld de COR en CTR te zien wat de populairste tijden zijn voor de ontvangers. Zo blijkt uit de benchmark dat de dag van versturen weinig invloed heeft op het succes van je campagne. Echter is er wel te zien dat dit op het gebied van tijd anders ligt: zo is bijvoorbeeld de CTR het beste rond de middag (12 uur) of rond de avond (21.00).

Technieken

Goed nieuws! Technieken zijn dit jaar al meer ingezet, en dat is positief terug te zien in de ratio’s. Toch zien we dat dit percentage de komende jaren nog flink omhoog kan gaan, aangezien het toepassen van technieken kan zorgen voor nog succesvollere campagnes. Zo wordt dynamische content nog maar in minder dan de helft van de e-mails toegepast (41%), terwijl het toepassen ervan een positief effect op alle ratio’s. Zo ging door het toepassen van dynamische content de mobiele opens met 14% omhoog en de mobiele kliks met 6,9% omhoog!

Het is interessant om te zien dat gepersonaliseerde onderwerpegels nog maar zo weinig worden toegepast, slechts op 8% van de e-mails. Toch gaan na het toepassen van deze techniek de COR met 10,1% omhoog. Een enorm effect voor het toepassen van een hele basic techniek.

Mobiel gebruik

Waar in 2016 40% van de e-mails op de mobiel werden geopend, was dit aantal in 2017 nog maar 39% en is dit percentage dit jaar nog maar 37%. Waar altijd voorspeld werd dat e-mails steeds meer op mobiel geopend zouden worden, blijkt dit voorlopig niet het geval. Toch is er natuurlijk nog steeds een hele grote groep die hun mobiel weldegelijk gebruikt voor het lezen van e-mails. Niet alleen het gebruik, ook de clicks via mobiel zijn gedaald, wel maar met 1%.