Soft bounce versus hard bounce

By 17 augustus 2021No Comments

Bij het versturen van je e-mail kan het altijd gebeuren dat je boodschap niet aankomt. Daar kunnen verschillende redenen voor zijn en in de statistieken van je e-mailcampagne kun je zien wat de bounce-cijfers zijn. Maar wat betekent dit eigenlijk?

Soft bounce

Een soft bounce duidt meestal op een tijdelijk probleem bij het afleveren van je bericht. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat de mailbox van je ontvanger vol is, de mailserver van je ontvanger tijdelijk niet bereikbaar is of omdat het bericht te groot is.

In het Tripolis Webpower platform zijn er drie soft bounce groepen. De abonnee komt na de eerste soft bounce in soft bounce (1x), na de tweede keer in soft bounce (2x) en daarna in de definitieve soft bounce groep. Je e-mails worden nog wel naar de abonnees gestuurd die in soft bounce (1x) en (2x) zitten. Is een e-mail wel goed afgeleverd aan een abonnee in soft bounce (1x) of (2x), dan wordt deze abonnee automatisch uit deze soft bounce groep verwijderd. Zodra de abonnee in soft bounce definitief zit, dan worden de e-mails niet meer naar de abonnee gestuurd en wordt de abonnee dus niet automatisch uit de soft bounce groep verwijderd.

Hard bounce

Een hard bounce geeft aan dat er een permanente reden is dat een bericht niet afgeleverd kan worden. Redenen hiervoor kunnen zijn: het e-mailadres van de ontvanger bestaat niet (meer), de domeinnaam bestaat niet of de mailserver van de ontvanger blokkeert elke vorm van mailverkeer (vanaf jouw server) een zogenaamde spam block.

Er zijn, net als bij soft bounce, drie groepen. Na de eerste hard bounce komt de abonnee in de hard bounce (1x), vervolgens in de hard bounce (2x) en daarna in de definitieve hard bounce groep. Dit werkt hetzelfde als in de soft bounce groepen. Het enige verschil tussen de groepen soft en hard bounce is: als een abonnee tijdens de allereerste mailing binnen een campagne een hard bounce heeft, dan gaat de abonnee direct naar de groep hard bounce, zonder tussenstops in (1x) of (2x).

Je bounce rates verlagen

Bij het verlagen van de bounce rate is het dus vooral belangrijk om je te focussen op hard bounces, hiervan weet je immers zeker dat ze hoogstwaarschijnlijk nooit aan zullen komen. Dat betekent echter niet dat je helemaal niet op soft bounces hoeft te letten. Een out-of-office-reply kan bijvoorbeeld ook informatie bevatten om in de toekomst een hard bounce te voorkomen. De mededeling dat iemand uit dienst is, en dat zijn e-mailadres binnenkort komt te vervallen bijvoorbeeld. Dit ontvang je in het reply adress, zo kun je in het geval van uitdiensttreding iemand afmelden uit de verzendlijst.

Double opt-in

Voorkom dat mensen een verkeerd adres opgeven. Een typefoutje is zo gemaakt, en het gebeurt dan ook vaak genoeg dat mensen per ongeluk een verkeerd adres opgeven. Dit voorkom je door bij een inschrijfformulier het e-mailadres twee keer te laten invullen. Of nog beter: door gebruik te maken van een double opt-in, waarbij je iemand via een link in een mail zijn inschrijving voor bijvoorbeeld een nieuwsbrief laat bevestigen.

Koop geen e-mailadressen

Houd je aan de wet. Koop geen adressen in bij derden. Nooit. Het versturen van e-mailings die je op deze manier hebt verkregen is niet alleen illegaal, het is ook een prima manier om de kwaliteit van je verzendlijst om zeep te helpen omdat je niet kunt controleren hoe deze adressen zijn verkregen. Ook scraping, de illegale praktijk waarbij je het web afstruint naar e-mailadressen die openbaar online zijn geplaatst is ten zeerste af te raden. Onder andere om te voorkomen dat je e-mailadressen binnenhaalt die bewust door ISP’s op websites worden geplaatst om spammers te identificeren, de zogenaamde spam traps.

Meer weten over hard en soft bounces?