Add to Favorites


Tripolis Platinum Partner Logo

Add to Favorites

Bij Add to Favorites zijn we ambitieus. Elke dag opnieuw laten we zien dat (gedrags)data dé brandstof is voor het opbouwen en onderhouden van langdurige, persoonlijke klantrelaties. In nauwe samenwerking met onze opdrachtgevers werken we aan succesvolle campagnes. Deze bedenken, organiseren én realiseren we. Onze kracht: persoonlijke én geautomatiseerde communicatie die de loyaliteit vergroot en de conversie verhoogt. Dat is slim communiceren. Meer weten over Add to Favorites? Bel 030-7551560.

Add to Favorites werkt voor de volgende merken:

logotbu logousg
ECIlogo RBIlogo logodh
logodf
logonbm

Contactgegevens:
Add to Favorites bv
Joris de BruijneBusiness development director

Goeman Borgesiuslaan 77
3515 ET Utrecht
T +31 030 755 1560
Website

Klant cases

STOP AIDS NOW!

Case: STOP AIDS NOW!
Business Partner: Add to Favorites
URL: www.stopaidsnow.nl
Branche: Charitatieve instellingen

Deze case is uitgevoerd door STOP AIDS NOW! i.s.m. Add to Favorites

1. SAMENVATTING

Doelstellingen
• Vergroot het bereik bij (potentiële) donateurs
• Betrek bestaande donateurs
• Behoud bestaande donateurs
• Differentieer de informatievoorziening

Uitdagingen
• Korte termijn effecten en resultaat gewenst
• Neem werk uit handen in verband met beperkte interne capaciteit

Oplossing
• Introductie van e-mail publishing platform Tripolis Dialogue
• Programma ingericht voor opvolging van nieuwe donateurs
• Introductie van meerdere e-mailmomenten

Resultaten (ROI)
• Betrokkenheid van donateurs is toegenomen
• Uitswitch is verlaagd

2. INTRODUCTIE

STOP AIDS NOW! (SAN!) bestrijdt aids in ontwikkelingslanden en richt zich daarbij vooral op vrouwen, jongeren en kinderen. STOP AIDS NOW! zorgt voor opvang, behandeling en inkomen, geeft aidswezen een toekomst en helpt via voorlichting verspreiding van hiv en aids te remmen.E-mail is een belangrijk middel voor SAN! om contact te hebben met haar achterban en donateurs en te laten zien wat er gebeurt met de donaties die worden ontvangen. E-mails worden gericht en persoonlijk ingezet en versterken de relatie met de ontvanger.

3. BUSINESS DOELSTELLINGEN

De inzet van e-mail voor SAN! was er voorheen vooral op gericht om een aantal keer per jaar contact te hebben met de ontvangers die waren aangemeld. Er was geen gerichte strategie en invulling van de e-mailactiviteiten. Tegelijkertijd zag men een uitstroom van donateurs en was de wens deze te beperken. E-mail moet vanaf nu een structurele bijdrage leveren aan het behouden, verdiepen en uitbouwen van de relatie met de donateur.

4. DE UITDAGINGEN

Voor SAN! moesten een aantal activiteiten worden uitgevoerd:
• Vaststellen van de contactmomenten
• Invulling van de verschillende e-mails en templates
• Verbetering van de software
• Invullen van een welkomsttraject voor nieuwe donateurs

5. DE OPLOSSING

Add to Favorites is samen met Tripolis vanaf het begin betrokken geweest bij de invulling en toepassing van de nieuwe e-mailstrategie. In een brainstormsessie is een concept ontwikkeld voor het betrekken van nieuwe donateurs bij de organisatie en de uitswitch bij hen te beperken. Verschillende contactmomenten in het begin van de relatie met de donateur zijn ingericht. Zo is er een welkomstprogramma ingericht waarin uitgebreid geïnformeerd wordt over SAN! en haar projecten. Ook is persoonlijke communicatie opgenomen. Dit is een vast lopende campagne (geheel ingericht en geautomatiseerd in Tripolis Dialogue), waardoor SAN! er geen omkijken naar heeft. Tevens zijn alle e-mailuitingen herzien en verbeterd en wordt er goed gekeken naar alle contactmomenten. Add to Favorites ondersteunt bij de gehele uitvoer en invulling.

6. DE RESULTATEN

De resultaten zijn positief. Er is een lagere uitstroom en hogere betrokkenheid van de donateurs.

Bruna

Case: Bruna
Business Partner: Add to Favorites
URL: www.bruna.nl
Branche: Retail

Deze case is uitgevoerd door Bruna i.s.m. Add to Favorites.

1. SAMENVATTING

Doelstellingen
• Uitgebreid inzicht in het e-mail profiel
• Betrokkenheid verhogen en de knowhow te verbeteren
• E-mail moet een structurele rol in de campagnes en kanalenmix worden

Uitdagingen
• Opnieuw neerzetten van de technische infrastructuur
• Koppeling met de Bruna webshop
• Uitgebreid en doorlopend testplan
• Stimuleren van de upsell via e-mail

Oplossing
• Brainstormsessie en workshops voor het vaststellen van de e-mail potentie
• Uitvoerige analyse van de e-mail resultaten en de database
• Doorlopend test- en e-mailplan opgezet
• Diversiteit in verstuurde mailings
• Tripolis Dialogue inclusief een integratie met de backoffice is gerealiseerd

Resultaten (ROI)
• Uitgebreid inzicht in het e-mailprofiel van de ontvanger
• Diversiteit in e-mailuitingen van Bruna
• E-mail is een vast onderdeel geworden in de Bruna campagnes en de kanalenmix

2. INTRODUCTIE

Bruna is een landelijke detailhandelsonderneming, die actief is met 375 winkels op de markt van boeken, tijdschriften, papier- en schrijfwaren, dagbladen, wenskaarten en multimedia producten. In deze branche is Bruna marktleider. De winkelformule Bruna bestaat al sinds 1868. Naast de winkelketen biedt Bruna alle Nederlandse boeken, alle Engelstalige toptitels, Bladcadeau, Cadeaubox en Fotoproducten aan via hun website met als unieke propositie: alle bestellingen kunnen zonder bezorgkosten in iedere Bruna winkel worden opgehaald.E-mail is een belangrijk middel voor Bruna om contact te hebben met haar klanten, potentiële klanten en om verkoop te genereren. E-mails worden gericht en persoonlijk ingezet en versterken de relatie met de ontvanger. Actiematige e-mails roepen aan tot aankoop.

3. BUSINESS DOELSTELLINGEN

De inzet van e-mail door Bruna was er voorheen vooral op wekelijkse basis, met dezelfde e-mail uiting naar alle abonnees. Het design van deze wekelijkse e-mail was lang niet herzien. Er was een beperkte interne betrokkenheid en capaciteit voor mailings, met als gevolg geen uitgebreide know-how. Het doel is dan ook om naast een uitgebreid inzicht in het e-mailprofiel, de betrokkenheid te verhogen en de knowhow te verbeteren. E-mail moet een structurele rol in de campagnes en kanalenmix worden.

4. DE UITDAGINGEN

Voor Bruna moest een aantal activiteiten worden uitgevoerd:
• Opnieuw neerzetten van de technische infrastructuur
• Koppeling met de webshop van Bruna
• Uitgebreid en doorlopend testplan voor de mailings

5. DE OPLOSSING

Add to Favorites is samen met Tripolis Solutions vanaf het begin betrokken geweest bij de invulling en toepassing van de nieuwe e-mailstrategie. In een brainstormsessie en workshops is de e-mailpotentie vastgesteld. Er is een uitvoerige analyse van de e-mailresultaten en database gemaakt, waarvoor er een doorlopend testplan en e-mailplan ontwikkeld moesten worden. Ook moest er meer diversiteit in de e-mail uitingen en momenten (niet alleen salesgericht) komen, om naast actiematige mailings ook informatieve mailings te kunnen bieden. Abonnees op de nieuwsbrief maken bijvoorbeeld kans op gesigneerde boeken en andere prijzen. Door bij de inschrijfprocedure interesses aan te geven, kan Bruna haar nieuwsbrief abonnees nu zo gericht mogelijk informeren over acties, aanbiedingen en overige informatie via e-mail. Tripolis Dialogue is tevens ingericht met een koppeling met de back office van Bruna voor artikelen (via RSS-feed) en de uitwisseling van abonnees.

6. DE RESULTATEN

De resultaten zijn positief. Er is nu een uitgebreid inzicht in het e-mailprofiel van de ontvanger en er is veel diversiteit in alle e-mailuitingen. Tevens is e-mail een vast onderdeel in campagnes en kanalenmix van Bruna geworden.

OHRA

Case: OHRA
Business Partner: Add to Favorites
URL: www.ohra.nl
Branche: Verzekering

Deze case is uitgevoerd door OHRA i.s.m. Add to Favorites

1. SAMENVATTING

Doelstellingen
• E-mail structureel inrichten
• Uitbreiden van aantal e-mailadressen
• Toegevoegde waarde van het e-mail kanaal opbouwen
• Campagnematig en eventgedreven inzet van e-mail op basis van scoringsmodellen
• Kosten voor het versturen van een e-mail verlagen

Uitdagingen
• Interne organisatie inrichten
• Verbeteren van het e-mailproces
• Interim ondersteuning voor e-mailuitvoer bieden
• Integratie met de OHRA back-office realiseren

Oplossing
• Potentie van het kanaal inzichtelijk maken (business case)
• Full service uitvoer van alle e-mailactiviteiten
• Doorlopend advies en betrokkenheid bij de campagnes
• Review van het gehele e-mailproces
• Automatisering van stappen in het proces

Resultaten (ROI)
• Uitgebreid inzicht in het e-mailprofiel
• Diversiteit in e-mailuitingen
• E-mail is een vast onderdeel in campagnes en kanalenmix

2. INTRODUCTIE

OHRA is al meer dan 80 jaar een gezonde Nederlandse verzekerings- maatschappij. OHRA werd in 1925 opgericht als Onderlinge Ziektekostenverzekeringsfonds van Hoogere Rijksambtenaren. Op dit moment heeft OHRA als totaalverzekeraar ruim 800.000 klanten. OHRA is een verzekeringsmaatschappij die rechtstreeks met de klant zaken doet. Dus zonder tussenkomst van een tussenpersoon. OHRA is onderdeel van de Delta Lloyd Groep.E-mail is een belangrijk communicatiemiddel voor OHRA om contact te onderhouden met haar klanten. E-mails worden gericht en persoonlijk ingezet en versterken de relatie met de ontvanger.

3. BUSINESS DOELSTELLINGEN

De inzet van het e-mailkanaal door ORHA was er voorheen (voor 2007) zonder duidelijke doelstellingen en visie. Een groot aantal campagnes ging naar grote groepen contacten. Dit moest veranderen evenals een proces voor aansturing, verbetering en opvolging van de e-mailcampagnes. Een belangrijk onderdeel hierbij was om meer op basis van scoremodellen de e-mails in te kunnen zetten, zonder dat dit tot meer kosten per e-mail leidde. OHRA wil met de nieuwe inrichting van de campagnes en het gebruik van Tripolis Dialogue gerichter mailen, naar kleinere groepen en op relevante momenten.

4. DE UITDAGINGEN

Voor OHRA moest een aantal activiteiten worden uitgevoerd:
• Interim e-mailkanaal opzetten
• Potentie van het kanaal inzichtelijk maken (business case)
• Full service uitvoer van alle e-mailactiviteiten
• Automatisering van alle stappen in het procesHierbij is het van belang dat er beperkte capaciteit was, er kosten bespaard moesten worden en de uitvoer van e-mail vooral geautomatiseerd en veilig moest verlopen.

5. DE OPLOSSING

De e-mailactiviteiten bij OHRA worden full service door Add to Favorites uitgevoerd waardoor er minder belasting van de eigen organisatie is. Tevens is een groot aantal stappen geautomatiseerd in de campagne manager van Tripolis Dialogue. Zo verlopen de campagnes zonder dat hier handmatige handelingen bij nodig zijn. Add to Favorites is ook periodiek betrokken bij het bedenken, verbeteren en aansturen van de e-mailactiviteiten en -campagnes en ondersteunt OHRA bij grotere projecten, zoals de werving van meer e-mailadressen. Abonnees op de OHRA nieuwsbrief ontvangen maximaal eens per 2 weken een e-mailing van OHRA met acties en voordelen.

6. DE RESULTATEN

De resultaten van de opgezette campagnes voor OHRA zijn positief. E-mail is nu structureel ingericht, de interne processen zijn belegd en e-mail kan veel gerichter en tegen lagere kosten met een hogere conversie worden uitgevoerd. Daarnaast is er een integratie met het datawarehouse opgezet. Ook is er nu een doorlopende werving van e-mail adressen en profielgegevens.

Efteling

Case: Efteling
Business Partner: Add to Favorites
URL: www.efteling.nl
Branche: Leisure

Deze case is uitgevoerd door De Efteling i.s.m. Add to Favorites

1. SAMENVATTING

Doelstellingen
• De e-mails van de Efteling aantrekkelijker en relevanter maken
• Centralisatie van alle e-mailuitingen en acties, waar alle bronnen gekoppeld worden
• Centaal beleid en beheer van alle activiteiten
• E-mail moet waarde toevoegen aan de externe communicatie van de Efteling

Uitdagingen
• Ontwikkelen van een centraal systeem en beleid
• Koppeling met alle verschillende back-office systemen
• Centraliseren van gegevens van de ontvangers

Oplossing
• Re-design van e-mail templates
• Faciliteren van een centraal systeem voor integratie van diverse e-mailbronnen
• Centraal beleid is ontwikkeld
• Uitgebreide analyses en adviezen op de verzonden e-mails en resultaten

Resultaten (ROI)
• Eventgedreven e-mailcampagne op basis van gedrag van de gasten
• Aansprekend, passend en werkend e-maildesign
• E-mail inrichting binnen diverse disciplines
• E-mail primair gemaakt > direct marketingkanaal

2. INTRODUCTIE

De Efteling werd op 31 mei 1952 officieel geopend. Met name Pieck zorgde voor de feeërieke sfeer die de Efteling kenmerkt. Deze wordt tot op de dag van vandaag gekoesterd en bewaakt. In de decennia die volgden, groeide ‘de Efteling’ uit tot ‘de Wereld van de Efteling’. De sprookjesachtige wereld van de Efteling is niet alleen terug te vinden in het attractiepark maar komt ook tot uiting in de bijeenkomsten en evenementen voor de zakelijke markt. Bovendien produceert de Efteling eigen televisieseries en -programma’s zoals Sprookjesboom, Sprookjes en TiTaTovenaar.E-mail is een belangrijk communicatiemiddel voor de Efteling om contact te hebben met haar klanten, potentiële klanten en om verkoop te genereren. E-mails worden gericht en persoonlijk ingezet en versterken de relatie met de ontvanger. Actiematige e-mails roepen aan tot aankoop van producten en bezoek aan de Efteling.

3. BUSINESS DOELSTELLINGEN

De inzet van e-mail door de Efteling was voorheen 6 x per jaar middels en nieuwsbrief. E-mail stond nog in de kinderschoenen en er waren diverse losse initiatieven bij verschillende partijen. De e-mail templates moesten in een nieuwe look-and-feel krijgen. Er moest een centralisatie komen voor de integratie van de diverse e-mailbronnen en uiteindelijk een centraal beleid. Tevens moest er meer inzicht zijn over het gedrag, gebruik en toegevoegde waarde van het kanaal.

4. DE UITDAGINGEN

Een goede datamigratie en het inrichten van de verschillende koppelingen met back office systemen naar een centrale e-maildatabase, alsmede het bewijzen van het nut en resultaat van het kanaal was een belangrijke factor.

5. DE OPLOSSING

De Magische Mail is de e-mail nieuwsbrief van de Efteling. Deze nieuwsbrief is vooral gericht op het laatste nieuws en aanbiedingen van de Efteling. In het begintraject is Tripolis Solutions is al snel gekozen als het centrale e-mail platform en vanaf dag één is Add to Favorites betrokken geweest bij de inrichting, toepassing en uitvoer van alle e-mailactiviteiten. Door diepgaande analyses en adviezen over het gebruik en resultaat van het kanaal en door hands-on mee te denken in de uitvoer, zijn er vele stappen vooruit gezet. Abonnees op de nieuwsbrief ontvangen 1 tot 2 keer per maand e-mail van de Efteling. Daarnaast krijgt men bij inschrijving als extra trigger 10% korting op artikelen uit de webshop.

6. DE RESULTATEN

De resultaten van de opnieuw ingerichte e-mail campgnes zijn positief. Er draaien eventgedreven e-mailcampagnes op basis van het klikgedrag van ontvangers. Er is een e-mail inrichting binnen diverse disciplines en bovenal is e-mail het primaire direct marketingkanaal van de Efteling geworden.

PSV

Case: PSV
Business Partner: Add to Favorites
URL: www.psv.nl
Branche: Vereniging

Deze case is uitgevoerd door PSV i.s.m. Add to Favorites

1. SAMENVATTING

Doelstellingen
• Belang van het gebruik van e-mail benadrukken
• Templates en e-mailmomenten ontwikkelen
• Betrekken van de fans bij PSV

Uitdagingen
• Koppeling met de PSV fanregistratie
• Belang van e-mail aantonen

Oplossing
• Koppeling met de PSV fanregistratie (Microsoft Dynamics CRM)
• Templates en e-mailmomenten ontwikkelen
• Operationele ondersteuning bij de uitvoering van de campagnes

Resultaten (ROI)
• Uitgebreid fanprogramma met diverse e-mailmomenten en soorten
• E-mail levert substantiële bijdrage aan fanbeleving en omzet
• E-mailkanaal eigendom marketing

2. INTRODUCTIE

De Eindhovense voetbalvereniging PSV (Philips Sport Vereniging) werd opgericht op 31 augustus 1913 tijdens een groots Philips sportfeest, georganiseerd ter viering van 100 jaar onafhankelijkheid van Nederland. De club begon als een fabrieksploeg van de N.V. Philips’ Gloeilampenfabrieken en trad in 1915 toe tot de Nederlandse competitie.E-mail is een belangrijk middel voor PSV om in contact te komen met haar fans. E-mails worden gericht en persoonlijk ingezet en versterken de fanbeleving met de Eindhovense voetbalclub.

3. BUSINESS DOELSTELLINGEN

Bij PSV was voorheen beperkt interesse in het inzetten van e-mail. Er werd een maandelijkse nieuwsbrief verstuurd, maar hier was geen specifieke strategie voor opgezet. Omdat e-mail een belangrijk kanaal vormt voor communicatie met de PSV fans, is een nieuw communicatie programma ingericht op het betrekken van de PSV-fans. Hierin speelt e-mail een belangrijke rol.

4. DE UITDAGINGEN

Om de impact op de bezetting en de budgetten te beperken en wel een structurele bijdrage te leveren aan de communicatie met de fans, was het realiseren van een nieuw e-mailplan niet eenvoudig. Daarnaast was de integratie met het back office systeem Microsoft Dynamics CRM een uitdaging.

5. DE OPLOSSING

Op basis van de verschillende fanprofielen zijn diverse e-mails ingericht en is er een structurele campagne ingericht rondom wedstrijden t.b.v. de kaartverkoop. Tripolis Dialogue is met verschillende campagnes ingericht om dit uit te voeren. Ook is er een koppeling met Microsoft Dynamics CRM gerealiseerd om alle fandata goed te kunnen verwerken. Naast de technische toepassingen zijn er tevens nieuwe e-mail templates ontwikkeld en nieuwe e-mailmomenten bepaald.

6. DE RESULTATEN

De resultaten zijn van de nieuw opgezette campagnes zijn positief. Er is een uitgebreid fanprogramma ingericht met diverse e-mailmomenten en soorten. E-mail levert een substantiële bijdrage aan fanbeleving en omzet. E-mailkanaal heeft een prominente rol binnen marketing.

HKU

Case: HKU
Business Partner: Add to Favorites
URL: www.hku.nl
Branche: Onderwijs

Deze case is uitgevoerd door Hogeschool voor de Kunsten Utrecht i.s.m. Add to Favorites

1. SAMENVATTING

Doelstellingen
• Structurele inzet van e-mail
• Betrekken van nieuwe en bestaande studenten

Uitdagingen
• Technische inrichting faciliteren
• Stap-voor-stap aanpak en verbetering

Oplossing
• Inventarisatie van de gewenste situatie
• Plan voor e-mail communicatie en campagneflow uitwerken
• Diverse trainingen en instructies verzorgen
• Technische inrichting faciliteren
• Add to Favorites als sparringpartner voor inzet en ontwikkeling van de e-mail activiteiten

Resultaten (ROI)
• Geautomatiseerde koppeling tussen (leerlingen)administratie en e-mailplatform
• Ingericht verzendsysteem voor efficiënte verzending van e-mailings
• Grote diversiteit aan e-mailsoorten en momenten aan verschillende doelgroepen (studenten, alumni, pers, decanen en intern). Actieve inzet van e-mail en een voorbeeldfunctie.

2. INTRODUCTIE

Aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) studeren ruim 3800 studenten in de richtingen Beeldende Kunst, Vormgeving, Muziek, Theater, Games en Interactie, Media en Kunstmanagement. In deze richtingen biedt de HKU bacheloropleidingen met meer dan 40 afstudeerrichtingen, maar ook basis-/vooropleidingen en masteropleidingen. De HKU is gevestigd in Utrecht, Hilversum en Amersfoort. Sinds 1999 is de HKU ook ‘an accredited institution of the Open University’.E-mail is een belangrijk middel voor de HKU om contact te hebben met haar studenten, alumni, potentiële studenten, docenten en andere belanghebbenden. E-mails worden gericht en persoonlijk ingezet en versterken interesse en informatiebehoefte.

3. BUSINESS DOELSTELLINGEN

Verbeteren en uitbreiden van de inzet van e-mail om potentiële studenten beter te betrekken, te informeren en voor de HKU te laten kiezen. Daarnaast is de inzet van e-mail marketing een actieve stimulering van de HKU beleving bij overige belanghebbenden.

4. DE UITDAGINGEN

Voor het goed werken van het e-mailproces was een goede koppeling met de administratie van (potentiele) leerlingen vereist. Daarnaast moest goed gekeken worden naar een optimale inzet van mensen en middelen. Op basis van bewezen resultaat konden stappen vooruit worden gezet.

5. DE OPLOSSING

Gezien het feit er veel technische kennis in huis is bij HKU kan een groot deel van de activiteiten zelfstandig worden uitgevoerd en is hier ook voor gekozen. Door de open infrastructuur van Tripolis Dialogue zijn op een gemakkelijke manier koppelingen gerealiseerd met de verschillende HKU systemen. Add to Favorites was actief betrokken bij het invullen van de e-mailstrategie en -momenten en heeft de implementatie beleid met kennis en training.

6. DE RESULTATEN

De resultaten van de nieuw ingerichte campagnes zijn positief. Er is een geautomatiseerde koppeling tussen de (leerlingen)administratie en het Tripolis Dialogue e-mail platform gerealiseerd. Een goed ingericht Tripolis Dialogue zorgt voor een efficiënte verzending van alle e-mailings. Daarnaast is er een grote diversiteit aan e-mailsoorten en contactmomenten ontstaan voor verschillende doelgroepen (studenten, alumni, decanen en intern).