Feature van de Maand: Opties voor Open-and-click-Tracking

Opties voor het uitschakelen van open-and-click-tracking

Er zijn meerdere redenen (voornamelijk veiligheidsredenen) waarom het noodzakelijk of wenselijk is om open-and-click-tracking uit te schakelen in gepubliceerde e-mails. Hiertoe is versie 3.24 uitgebreid met de volgende twee functies:

Disable opens and/or clicks for a newsletter or direct email type.

U kunt nu in SETUP > content > newsletter/direct email types aangeven of tracking moet worden uitgeschakeld voor alle toekomstige publicaties van nieuwsbrieven of direct e-mail. U kunt hierbij kiezen of u open-and-click-tracking wilt uitschakelen of alleen click-tracking. Alle trackingactiviteiten zijn standaard ingeschakeld.

Prevent a single link from being tracked.

In de contenteditors kan worden aangegeven dat kliks op specifieke koppelingen niet mogen worden gevolgd. U doet dit door het attribuut dnt=”true” toe te voegen aan een koppelingselement. In de tekstversie kan het prefix “DNT=” worden gebruikt vóór de koppeling. Wanneer u een koppeling toevoegt met behulp van de knop “insert link” in de HTML-editor, ziet u de optie “Do-not-track”. Hiermee kunt u aangeven dat het attribuut automatisch moet worden toegevoegd wanneer de koppeling wordt gemaakt.

Als kliks op koppelingen niet worden gevolgd, moet u rekening houden met het volgende:
– Deze koppelingen kunnen niet worden gebruikt in “on click”-filters voor campagnes.
– Kliks op deze koppelingen tellen niet mee voor AB Tests waarbij een winnaar wordt gekozen op basis van het aantal kliks.
– Aan deze koppelingen worden geen parameters voor trackingkoppelingen in geïntegreerde analyses toegevoegd.