Het belang van een geschreven strategie

 In Overigen

Artikel 3 van de 3. Dit is het derde artikel dat wij schrijven naar aanleiding van het Email Marketing Vendor Satisfaction Report van Kath Pay (oprichter/ CEO van Holistic Email Marketing).

_______________________________________________________________________________________________________________

Het schrijven van een strategie is voor een marketeer van groot belang. Het zorgt ervoor dat je naar een doel werkt en dat de keuzes die je maakt rondom je marketing aansluiten bij dit doel. Uit het Vendor Satisfaction report blijkt echter dat maar 45% van de marketeers ook daadwerkelijk een definitief uitgeschreven strategie gebruikt.

Van strategie naar tactiek

Om tot een doel te komen heb je een strategie nodig, om deze strategie vervolgens uit te voeren gebruik je tactieken. Deze tactieken komen vaak tot leven door technologie (extreem personaliseren, real-time context etc.). Als marketeer is het dus van belang om op de hoogte te blijven van technologische ontwikkelingen. Als er ontwikkelingen zijn is het altijd leuk om deze toe te passen, je wilt natuurlijk up-to-date blijven en mee gaan met de tijd. Hier ligt het gevaar van het “shiny new toy syndroom”; het zo graag willen toepassen van de nieuwste technologie dat je totaal de plank misslaat. 35% van de ondervraagde marketeers geeft aan nieuwe features toe te passen zonder dat hier een strategie achter zit. Het is echter veel belovend om te zien dat 65% aangeeft wel alleen nieuwe technieken in te zetten zodra deze de strategie ondersteunen.

 

Een strategie schrijven met OGSM

Heb je al een strategie? Of kun je wel wat tips gebruiken om je huidige strategie te verbeteren? Kijk dan eens naar OGSM, een techniek die we ook bij Tripolis gebruiken.

OGSM helpt je om een één-pagina overzicht te maken die dient als manifest/ handleiding bij het maken van bedrijf gerelateerde keuzes. Om een OGSM op te stellen is het van belang om eerst interne en externe data te verzamelen. Vervolgens analyseer en vat je deze data samen en bepaal je aan de hand van de resultaten wat je kansen en verbeterpunten zijn.

OGSM staat voor Objectives, Goals, Strategies en Measures. Objectives en goals helpen je met de vraag: wat wil je bereiken? Hierbij stel je doelen voor over drie tot vijf jaar. Objectives geven deze doelen met tekst aan en goals met financiële en operationele cijfers.

Nu je weet wat je wil ga je aan de slag met hoe je dit kunt bereiken, hiervoor stel je strategies en measures op. Dit is dus het moment om je strategie op te stellen. Omdat je weet wat je wil en wat je kansen en verbeter punten zijn, kun je hier nu met voldoende onderbouwing mee aan de slag. Measures zijn er om het proces van je bedrijf met cijfers in beeld te krijgen. Per strategie zou je niet meer dan drie measures moeten hebben.

Als je alle punten van OGSM hebt besproken en ingevuld kun je deze verwerken in een schematisch overzicht, hoe dit schema eruitziet kun je zien op de afbeelding onder aan de tekst. Afhankelijk van hoe groot je bedrijf is kun je vervolgens je OGSM overzicht schalen van afdeling tot individu. Hiermee creëer je een guide die jij en je werknemers kunnen gebruiken bij het maken van keuzes rondom bijvoorbeeld het toepassen van nieuwe technieken. Ook kun je hiermee dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse activiteiten in beeld brengen om bij te houden of deze bijdragen aan het uiteindelijke doel.

 

Conclusie

Een geschreven strategie is van groot belang, toch blijkt dat minder dan de helft van de marketeers ook daadwerkelijk er een hebben. Zelfs als je een geschreven strategie hebt is het belangrijk dat je deze ook daadwerkelijk gebruikt om bijvoorbeeld het “shiny new toy syndroom” te voorkomen. OGSM, een strategie die we ook bij Tripolis gebruiken, is erg interessant om te bekijken als je nog geen strategie hebt of je strategie wil verbeteren.

 

 

 

Recent Posts