Het Tripolis Lookbook 2019

  Marketing anno nu draait om engagement, ofwel: het in stand houden van een langdurige relatie met de doelgroep. Dit vraagt om massacommunicatie met een persoonlijk karakter. Extreme [...]