Campaign automationContactsContentPublishingReportingTips & Tricks

Help us to improve your bounce management (Dutch)

By 31 March 2020March 31st, 2021No Comments

Om onze IP-reputatie goed te houden is het belangrijk dat bounces goed verwerkt worden. Het opnieuw mailen van emailadressen met een hardbounce kan funest zijn voor aflevering. De bounce verwerking van Dialogue voorkomt dat grotendeels, maar is niet helemaal waterdicht. Als gebruiker kun je ons helpen om de eventuele lekken te dichten, en op die manier ook je eigen aflevering verbeteren. Zie helemaal onderaan voor een samenvatting.

Contact database blacklist

Een contact dat voor een hardbounce zorgt komt met e-mailadres dat voor de bounce zorgde op de database blacklist. Dit geldt ook voor contacten die meerdere opeenvolgende softbounces veroorzaken (dat aantal is meestal 3 maar kan per client worden ingesteld). Ook complaints en list unsubscribes (op basis van de door mail clients zoals gegenereerde [spam] en [unsubscribe] knoppen) komen op de blacklist.

Zo’n database blacklist record is een combinatie van onze interne Contact Id en het e-mailadres. Als het e-mailadres van een contact dat op de database blacklist staat verandert, dan kan dat contact weer gemaild worden.

Client blacklist

Per client kan ook aangegeven worden dat e-mailadressen van de database blacklist automatisch op de client blacklist moeten komen. Deze client blacklist is een overkoepelende lijst met e-mailadressen die bij verzending worden overgeslagen. Op deze manier kan ervoor gezorgd worden dat e-mailadressen die een bounce of een complaint veroorzaken voor de ene database, meteen vanuit alle andere databases niet meer gemaild worden.

Databases waarbij e-mailadres niet het (enige) key-veld is

So far so good: voor de meeste databases en clients werkt deze methode prima. Echter, voor databases waar e-mailadres niet het key-veld is, kan het zijn dat er meerdere contacten bestaan met hetzelfde e-mailadres. In sommige gevallen is dit geen probleem: veel databases hebben een samengestelde key, maar e-mailadressen komen alsnog niet dubbel voor. Maar voor andere database is dit wel het geval, en er zijn zelfs databases waar voor elke mail job een nieuw contact wordt aangemaakt. Dit kan voor problemen zorgen.

Gebruik de client blacklist

In databases waar meerdere contacten kunnen bestaan met hetzelfde e-mailadres heeft een hardbounce als gevolg dat slechts één van die contacten op de database blacklist komt en niet meer gemaild kan worden. De andere contacten met hetzelfde e-mailadres kunnen nog wel gemaild worden. Vooral als voor elke mailing een nieuw contact wordt aangemaakt is dit een probleem. De client blacklist helpt hierbij: als e-mailadressen van de database blacklists direct op de client blacklist komen dan is er niks aan de hand. We raden gebruikers met dergelijke databases dan ook met klem aan om de client blacklist te gebruiken.

Voor clients waar verschillende databases verschillende labels vertegenwoordigen kan dit een bezwaar zijn: immers als een klant een complaint indient voor een mailing van Label A, wil dat nog niet zeggen dat de klant geen mails van Label B wil ontvangen. Het aantal blacklist records door complaints en list-unsubscribes is echter een stuk kleiner dan het aantal hard bounces en om die reden raden we alsnog aan de client blacklist “aan te zetten”.

Verwerk softbounces extern

Voor dergelijke databases werkt de verwerking van softbounces helemaal niet als gewenst. Immers, een softbounce zorgt na een aantal opeenvolgende keren pas voor een record op de blacklist. Als een e-mailadres voor meerdere softbounces zorgt, maar die bounces zijn allemaal van verschillend contact, dan wordt zo’n contact nooit op de contact database blacklist geplaatst. De client blacklist biedt in zo’n geval geen soelaas. Gelukkig zijn softbounces minder impactvol dan hardbounces en is een oplossing voor dit probleem niet urgent. Een mogelijke oplossing voor dit issue is het extern verwerken van softbounces. Als in een voedend CRM-systeem het aantal bounces van een e-mailadres wordt bijgehouden, dan kan dit systeem die adressen na meerdere opeenvolgende hardbounces tegenhouden zodat ze niet meer in Dialogue terechtkomen.

Samenvatting

De bounce, complaint en list-unsubscribe verwerking van Dialogue zorgt ervoor dat contacten op de database blacklist komen. Deze contacten worden overgeslagen bij nieuwe mailingen vanuit die database, tenzij hun emailadres verandert. Op client niveau kan ingesteld worden dat deze e-mailadressen ook direct op de client blacklist terechtkomen zodat andere databases binnen de client dit e-mailadres ook niet benaderen. Voor contact databases waarbij het voor kan komen dat een e-mailadres meerdere keren voorkomt (e-mailadres is niet het (enige) key-veld) is de database blacklist minder effectief en raden we aan de client blacklist in te schakelen. Voor dergelijke databases waar voor elke nieuwe mail een nieuw contact wordt gemaakt zorgen meerdere softbounces er niet voor dat een contact op de blacklist komt: immers een contact ontvangt steeds maar één email. In die gevallen raden we aan om waar mogelijk softbounces extern te verwerken.